Giải pháp marketing

Giai phap marketing
Giải pháp Marketing

Nội dung

NBN Media cung cấp gói truyền thông tích hợp, cho phép kết hợp nhiều giải pháp truyền thông trong một chiến lược tổng thể nhằm giúp khách hàng đạt được mục tiêu truyền thông hiệu quả nhất. 

Ưu điểm:

Khả năng tích hợp nhiều phương tiện truyền thông trong chiến dịch PR/quảng cáo để đạt hiệu quả tốt nhất.

Các phương tiện có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau.

Hạn chế:

Yêu cầu ngân sách lớn, kế hoạch dài hơi.

Thích hợp:

Phát triển thương hiệu cho các công ty, doanh nghiệp lớn.

Lauching sản phẩm mới

Phục vụ chương trình truyền thông đặc biệt

Ngoài khả năng tích hợp các phương tiện trong một chiến dịch truyền thông, NBN Media có thể tư vấn, định hướng cho nhãn hàng tạo dựng độ uy tín, tin cậy thương hiệu bằng việc hợp tác với các cá nhân, tổ chức uy tín trong lĩnh vực chuyên ngành.

Các giải pháp marketing khách hàng tùy chọn:

Digital Marketing

Content Marketing

PR (Quan hệ công chúng)

Creative

Advertising

Marketing Mix

Strategic Marketing

Direct Marketing

Media Planning

Media Consultant

Design & Publishing

POSM

Nguồn NBN media

Bài viết liên quan