Panadol cold & flu-Chiến dịch radio 2014

Panadol cold & flu-Chiến dịch radio 2014

Panadol cold & flu-Chiến dịch radio 2014 qua chương trình Sức khỏe mùa cảm cúm  
Pharmaton-Customer education

Pharmaton-Customer education

Sản phẩm Customer education được thực hiện bởi NBN- Sổ tay Pharmaton  
Phòng khám tâm trí Sài Gòn- Chiến dịch Radio 2014

Phòng khám tâm trí Sài Gòn- Chiến dịch Radio 2014

Chiến dịch Radio được thực hiện để phát triển thương hiệu Phòng khám tâm trí Sài Gòn thông qua chương trình Vì sức khỏe của bạn  
Panadol-C&F 2014

Panadol-C&F 2014

PANADOL C&F 2014-MEDIA