Pharmaton-Customer education

PHARMATON MATRUELLE

Dự án: Sổ tay sức khỏe “Dành cho bà bầu” 

Format: thiết kế 28 trang khổ A5

Hiệu đính bởi: Bác sĩ Nguyễn Lân Đính. 

Nội dung và thiết kế: NBN Media. 

Pharmaton-Customer education
Pharmaton
Nguồn NBN media