Mobiphone-Bản tin nội bộ

Mobiphone-Ban tin noi bo
Bản tin Mobiphone

Dự án: Sản xuất bản tin nội bộ cho MobiFone

Mô tả: Bản tin nội bộ là ấn phẩm được xây đựng đặc biệt dành cho các nhân viên trong công ty MobiFone. 

Thời gian triển khai: Từ T11/2011 – T2/2015

Triển khai thực hiện:

–  Biên soan nội dung: cập nhật thông tin các hoạt động của nội bộ MobiFone, thư của lãnh đạo công ty,  vinh danh các cá nhân xuất sắc, thông báo các chương trình, kế hoạch, định hướng mới phát triển của công ty…

–  Chịu trách nhiệm thiết kế và xuất bản

–  Bản tin xuất bản mỗi tháng 1 lần

–  Số lượng trang: 32 trang cả bìa

–  Số lượng bản in: 2210 bản/kỳ

Ngoài ra, NBN Media còn triển khai bản tin nội bộ MobiFone phiên bản điện tử, tiến hành gửi email đồng loạt đến toàn bộ nhân viên công ty.

Nguồn NBN Media

Bài viết liên quan