BIDV-Hệ thống kết nối khách hàng

Nội dung: Xây dựng cơ chế tin tức cập nhật hàng tháng đến khách hàng thông qua hệ thống email tự động.

BIDV-He thong ket noi khach hang
 
BIDV-He thong ket noi khach hang
 
Nguồn NBN

Bài viết liên quan