Honda-Sản xuất và tổ chức chương trình truyền hình

Nội dung: NBN đã tiến hành sản xuất và in ấn Newsletter cho Honda trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Sản xuất và đồng tài trợ 3 chương trình:

+ An toàn giao thông

+ Thượng lộ bình an

+Blog giao thông

Honda-San xuat va to chuc chuong trinh truyen hinh
 

Liên hệ với NBN để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan