VP Bank- Chiến dịch PR thương hiệu

Nội dung:

Đề xuất những cách thức, phương tiện truyền thông cho VP Bank từ những ngày đầu thành lập.

Nâng cao và phát triển hình ảnh thương hiệu.

Xây dựng và định hình thương hiệu.

VP Bank- Chien dich PR thuong hieu
 
Nguồn NBN media

Bài viết liên quan